• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Projekt, dostawa oraz montaż systemu suchego gaszenia pożaru w serwerowni w budynku SP ZOZ w Hajnówce

Projekt, dostawa oraz montaż systemu suchego gaszenia pożaru w serwerowni w budynku SP ZOZ w Hajnówce
 

1. Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć:
a) za pośrednictwem Systemu (platformy zakupowej) Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl  lub https://tt.eb2b.com.pl

lub

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie SP ZOZ w Hajnówce. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka i opisana:
Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Projekt, dostawa oraz montaż systemu suchego gaszenia pożaru w serwerowni w budynku Szpitala”

lub

c) za pośrednictwem e-mal: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl -podpisany skan dokumentów.
 
2. Zmiana terminu składania ofert – do godz. 09 :00 w dniu 17.09.2021 r.
 
Załączniki można pobrać pod linkiem:
 
 
Zmiana terminu otwarcia ofert: 17.09.2021r., o godzinie 09:10, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania: