• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Przegląd 2 aparatów do hemodializ

Znak sprawy 2016/4.8/A.HEM

                                                       Hajnówka 2016-02-10

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

e-mail: spzoz@onet.eu

nr fax: (85) 684-26-79

Zaproszenie do składania ofert

 Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

 

         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi : Przegląd 2 aparatów do hemodializ typu 4008S (FRESENIUS) które znajdują się w ośrodku zleceniodawcy .

Zakres usługi obejmuje :

– sprawdzenia działania wszystkich systemów i systemów zabezpieczających zgodnie z instrukcją konserwacji producenta ;

– sprawdzenia wszystkich parametrów mechanicznych i elektronicznych zgodnie z instrukcją działania ,

– ustawienia / regulacji systemów dawkowania i pomiaru ;

– smarowania części ruchomych ;

– wymiany zestawu przeglądowego zgodnego z instrukcją konserwacji urządzenia (składającego się z elementów zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji , w tym z filtrów i uszczelek) ;

– przebiegu próbnego po konserwacji ;

– przeprowadzenia Technicznej Kontroli Bezpieczeństwa , potwierdzenia i udokumentowania dokonania robót konserwacyjnych oraz udokumentowania kontroli bezpieczeństwa technicznego maszyn w formie stosownego wpisu do rejestru urządzeń medycznych.

 

Data wykonania przeglądu : do 29.02.2016r.

W cenie oferty należy uwzględnić:

– cenę przeglądu obu maszyn

– koszt dojazdu do SP ZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9

Ofertę proszę przesłać na adres e mail: spzoz@onet.eu do dnia 15.02.2016r.