• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Postępowania przetargowe poniżej 215 tys. euro w 2022 roku

Sygn. Postępowania: 2022/TP/OK/01 Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 24.06.2022r. Termin otwarcia ofert: 24.06.2022r., o godzinie 09:30, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania, za pośrednictwem Systemu Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert. Link do postępowania: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/346638/wywoz-odbior-i-utylizacja-odpadow-komunalnych-niesegregowanych-i-segregowanych-oraz-specjalnych-wytwarzanych-w-sp-zoz-w-hajnowce

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https:// https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 24.06.2022r. Termin otwarcia ofert: 24.06.2022r., o godzinie 10:30, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania, za pośrednictwem Systemu Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert. https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/345909/zakup-i-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-na-potrzeby-centralnej-sterylizacji-w-sp-zoz-w-hajnowce

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/331494/slug/       https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl  lub https://tt.eb2b.com.pl Termin składania ofert – do godz.10:00 w dniu 28.04.2022 r. Oferty nie mogą zostać złożone po terminie, ponieważ System uniemożliwia ich złożenie po wyznaczonej dacie. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego, pokój nr 114, Continue Reading

Zaproszenie do składania ofert na: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz produktów leczniczych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce-uzupełnienie. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl Termin składania ofert do dnia 20.04.2022r. do godz. 09:00. Termin otwarcia ofert 20.04.2022r o godz. 09:30. Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego należy złożyć Continue Reading

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/323048/slug/         Termin składania ofert – do godz.10:00 w dniu 25.03.2022 r. Oferty nie mogą zostać złożone po terminie, ponieważ System uniemożliwia ich złożenie po wyznaczonej dacie. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego, pokój nr 114, budynek przy ulicy Continue Reading

Zakup i dostawa zestawu do artroskopii na Blok Operacyjny

Zaproszenie do składania ofert na: Zakup i dostawę zestawu do artroskopii na Blok Operacyjny.  Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl Termin składania ofert do dnia 18.03.2022r. do godz. 09:00. Termin otwarcia ofert 18.03.2022r o godz. 09:30. Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 14.03.2022r. Continue Reading

Zaproszenie do składania ofert na: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz produktów leczniczych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce.  Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl Termin składania ofert do dnia 11.03.2022r. do godz. 09:00. Termin otwarcia ofert 11.03.2022r o godz. 09:30. Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego Continue Reading

Zaproszenie do składania ofert na: Dzierżawa sprzętu laboratoryjnego oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Hajnówce.  Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl Termin składania ofert do dnia 25.02.2022r. do godz. 09:00. Termin otwarcia ofert 25.02.2022r o godz. 09:30. Wszelkie pytania Continue Reading

Zakup paliw płynnych i gazu do samochodów SP ZOZ w Hajnówce

link do postępowania:https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/313141/zakup-paliw-plynnych-i-gazu-do-samochodow-sp-zoz-w-hajnowce Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 04.02.2022 r. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce. Termin otwarcia ofert: 04.02.2022 r., o Continue Reading

 „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Stacji Dializ i OIT„ Sygn. Postępowania: 2021/TP/SDiOIT/02 link do postępowania: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/311682/zakup-i-dostawe-materialow-eksploatacyjnych-na-potrzeby-stacji-dializ-i-oit-1 Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 28.01.2022r..Oferty nie mogą zostać złożone po terminie, ponieważ System uniemożliwia ich złożenie po wyznaczonej dacie. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy Continue Reading