• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapytania w 2022 roku

Remontu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalnym lub zaufanym. Termin składania ofert – do godz. 11:00 w dniu 09.05.2022r.Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce.Termin otwarcia ofert: 09.05.2022r., o godzinie 11:05, nastąpi bezpośrednio po upływie termin Continue Reading

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalnym lub zaufanym.Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 06.05.2022r.Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce.Termin otwarcia ofert: 06.05.2022r., o godzinie 10:05, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania. Continue Reading

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: zam.publiczne@spzozhajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalnym lub zaufanym.Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 31.03.2022r.Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce.Termin otwarcia ofert: 31.03.2022r., o godzinie 10:05, nastąpi bezpośrednio po upływie termin ich Continue Reading

Zaproszenie do składania ofert na: Zakup i dostawa systemu monitoringu temperatury i wilgotności na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Hajnówce.  Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem  Systemu Zamawiającego pod adresem:   https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl Termin składania ofert do dnia 23.03.2022r. do godz. 09:00. Termin otwarcia ofert 23.03.2022r o godz. 09:30. Wszelkie pytania do Continue Reading

Ofertę należy złożyć/przesłać (wybrać  dowolny sposób złożenia  oferty spośród wymienionych poniżej): a) wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: publiczne@spzoz.hajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalny lub zaufanym b) za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/ https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 15.03. 2022r.  Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Continue Reading

Zakup i dostawa worków foliowych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce

Sygn. Postępowania: 2022/2.1.1/WORKI/01 Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalny lub zaufanym Termin składania ofert – do godz. 09:00 w dniu 04.03. 2022r. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce. Termin otwarcia ofert: 04.03.2022r., o godzinie 09:30, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania.  

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem:  zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalnym lub zaufanym Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 28.02.2022r. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce. Termin otwarcia ofert: 28.02.2022r., o godzinie 10:05, nastąpi bezpośrednio po Continue Reading

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem:  zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalnym lub zaufanym Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 04.02.2022r.   Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce.  Termin otwarcia ofert: 04.02.2022r., o godzinie 10:05, nastąpi bezpośrednio po Continue Reading

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć pod adresem: publiczne@spzoz.hajnowka.pl podpisaną podpisem kwalifikowalnym lub zaufanym Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 27.01.2022r. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego w Hajnówce, pokój nr 114, budynek przy ulicy Doc. A. Dowgirda 9 w Hajnówce. Termin otwarcia ofert: 27.01.2022r., o godzinie 10:05, nastąpi bezpośrednio po Continue Reading