• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacyjnych

Hajnówka 2016.11.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

          Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do składania ofert na czyszczenie i dezynfekcję systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych wraz z dostawą i wymianą filtrów w obiektach Szpitala w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9 w trybie art.4 ust. 8 pzp.

 1. W zakres usługi wchodzą:
 2. a) Inspekcja instalacji wentylacji i klimatyzacji przed czyszczeniem,
 3. b) Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych,
 4. c) Czyszczenie przewodów wentylacyjnych metodą mechaniczną za pomocą obracającej się wewnątrz przewodu wentylacji i klimatyzacji szczotki obrotowej, Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni, np. nylon. W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

d)Czyszczenie anemostatów, kierownic, klap ppoż, przepustnic i innych elementów regulacyjnych.

 1. e) Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 2. f) Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji preparatem biobójczym o następujących cechach użytkowych:

– nietoksyczny, nieżrący, nie zawierający chloru i aldehydów

– wysoce skuteczny w niszczeniu  szerokiej gamy wirusów, bakterii m.in. Legionella Pneumophilia, grzybów, drożdży i pleśni

– nieselektywny, wszechstronny, łatwy w użyciu i wydajny,

– dopuszczony do użytku przez uznane laboratoria.

 1. g) Uporządkowanie pomieszczeń , ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy,
 2. h) Usuniecie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów wentylacyjnych
 3. i) dostawa i wymiana filtrów :
 4. Filtr kieszeniowy FK/G4/592x287x300/6k/M25 ?   4szt
 5. Filtr kieszeniowy FK/G4/592x592x300/6k/M25 ? 10szt
 6. Filtr kieszeniowy FK/G4/287x592x300/3k/M25 ?   1szt
 7. Filtr kieszeniowy FK/G4/428x428x300/4k/M25 ?   4szt
 8. Filtr kasetowy FD/G4/572x272x50/M ?   4szt
 9. Filtr kieszeniowy FK/F9/592x592x600/8k/M25 ?    5szt
 10. Filtr kieszeniowy FK/F9/592x287x600/8k/M25 ?    5szt
 11. j) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej :

– zapis na płycie CD lub DVD widoku kanałów (materiał nagrany przed i po czyszczeniu i dezynfekcji)

– pisemny protokół odbioru usługi.

 1. Zakres usługi obejmuje niżej wymienione komórki organizacyjne SPZOZ:
 2. a) Zespołów klimatyzacyjnych na Bloku Operacyjnym, Oddziale Intensywnej Terapii i salach porodowych (blok B-D)
 3. b) Wentylacji mechanicznej na Oddziale Obserwacyjno ? Zakaźnym (blok C-D)
 4. c) Wentylacji mechanicznej w Laboratorium, Aptece i Gabinecie Chemioterapii (blok A)
 5. d) Wentylacji mechanicznej Pracownii Endoskopii i Bronchoskopii (blok A)
 6. e) Wentylacji mechanicznej Pracownii RTG (blok B)
 7. f) Wentylacji mechanicznej Centralnej Sterylizacji (blok B)
 8. g) Wentylacji mechanicznej w Dziale Rehabilitacji Dziennej (blok C)
 9. h) Wentylacji mechanicznej Stacji Dializ (blok C)
 10. i) Wentylacji mechanicznej Kuchnia Szpitalna (blok E)
 11. j) Wentylacji mechanicznej w Sala fizjoterapii w Zakładzie Pielęgnacyjno ?Opiekuńczym (budynek przy ul. 11 Listopada 20)
 12. k) Wentylacji mechanicznej w Dziale Rehabilitacji Dziennej ( budynek w Przychodni przy ul Piłsudskiego 10)
 13. l) wentylacji mechanicznej na Oddziale wewnętrznym A (1 sala wzmożonego nadzoru medycznego) (blok A)

 

 1. Zamawiający zaleca wykonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Termin dokonania wizji ustala się indywidualnie . Miejsce spotkania potwierdza osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.
 2. Termin wykonania usługi do 29.12.2016r.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia  negocjacji z wykonawcami, którzy  złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 1. Oferty z ceną oraz proponowanym terminem rozpoczęcia i zakończenia prac należy składać do dnia 25.11.2016 r do godziny 12:00 w sekretariacie administracji szpitala lub emailem na adres: spzoz@onet.eu Osoba do kontaktu: Tomasz Szejbut, Marcin Węcław tel. (85) 682 92 00 .

 

                                                                                                  Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

        Grzegorz Tomaszuk