• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Hajnówce

Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Hajnówce

Termin składania ofert: 2022-01-14 09:00

UWAGA zmiana terminu składania ofert: 2022-01-18 09:00

 Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/, https://platforma.eb2b.com.pl lub https://tt.eb2b.com.pl

Termin otwarcia ofert: 2022-01-14 09:30

Uwaga zmiana terminu otwarcia ofert: 2022-01-18 09:30

Link do postępowania:

https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/306989/dostawa-zamknietego-systemu-pobierania-krwi-oraz-dzierzawa-sprzetu-laboratoryjnego-dostawa-odczynnikow-i-materialow-zuzywalnych-na-potrzeby-medycznego-laboratorium-diagnostycznego-sp-zoz-w-hajnowce