• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Dzieci – ofiary przemocy. Szkolenie zorganizowane przez szpital w Hajnówce

Pandemia znacznie nasiliła różne formy przemocy wobec dzieci i młodzieży. Na ten niepokojący fakt zwracają uwagę w swoich raportach zarówno policjanci, jak i lekarze czy różne instytucje i organizacje pomocowe.

Aby wesprzeć wiedzą o tym jak pomóc najmłodszym ofiarom przemocy w powiecie hajnowskim i bielskim SP ZOZ Hajnówka we współpracy z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę” zorganizowali 8 marca br. szkolenie online „Dzieci krzywdzone. Diagnoza, pomoc, przeciwdziałanie.”

Podczas spotkania pani Oliwia Pogodzińska – ekspertka, psycholożka z omówiła m.in.:

– rodzaje przemocy stosowanej wobec dzieci,

– objawy i sygnały, które mogą wskazywać na krzywdzenie dziecka,

– działania, które można podjąć,

–instytucje, organizacje, infolinie pomocowe, do których można zwrócić się o pomoc.

W szkoleniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, które w swojej działalności zawodowej lub społecznej pracują lub mają styczność z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, opiekunowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki, policjanci, rodzice zastępczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Głównym celem spotkania było dostarczenie wiedzy o przemocy wobec dzieci oraz uwrażliwienie na sygnały świadczące o tym, że dzieje się coś złego. Szkolenie dostarczyło także praktycznych informacji o tym, w jaki sposób zapobiegać krzywdzeniu dzieci oraz kiedy i jak interweniować, kiedy odkryjemy przemoc wobec najsłabszych.

Ważne telefony pomocowe (bezpłatne):

116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 – telefon dla Rodziców i Nauczycieli

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku? Więcej informacji:

https://fdds.pl/jak-pomagamy/gdy-podejrzewasz-ze-dziecko-jest-krzywdzone.html