• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Ewakuacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W środę, 15 października w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce odbyło się praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Konieczność przeprowadzenia takich ćwiczeń wynika z zapisów § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Założenie do ćwiczebnej ewakuacji zakładało, że w wyniku zwarcia w jednym z urządzeń elektrycznych znajdujących się w pokoju lekarskim Szpitalnego Oddziału Ratunkowego doszło do powstania pożaru. W wyniku rozwoju pożaru nastąpiła konieczność ewakuowania pacjentów przez personel. Powstały pożar został ugaszony przez przybyłe na miejsce dwa zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.
Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku szpitala miało na celu ocenę przygotowania personelu do zagrożenia jakim jest pożar. Szybkie i trafne reakcje, sprawne działanie oraz znajomość najkrótszych dróg ewakuacyjnych w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo własne jak i pacjentów szpitala.

Piotr Sienkiewicz