• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Grypa – aktualna sytuacja w województwie podlaskim

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez wiele typów wirusów grypy z rodziny Orthomyxoviridae. W czasie bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, wirus jest przenoszony przez wdychanie mikroskopijnych kropelek wydzieliny z dróg oddechowych. Najwyższą zakażalność wykazuje chory z objawami w okresie infekcji. Okres wylęgania choroby od momentu zakażenia wynosi od kilku do 48 godzin.

Przebieg choroby jest zależny od zjadliwości wirusa, a także od wielu czynników indywidualnych (stan odporności, wiek, inne przebyte choroby). Wirusy grypy rozmnażają się w drogach oddechowych, powodują uszkodzenie nabłonka i otwierają drogę bakteriom chorobotwórczym. W przebiegu grypy występować też może wiele powikłań świadczących o uszkodzeniu innych narządów: układu nerwowego, mięśni i stawów, niektórych narządów wewnętrznych. Grypa, jak inne choroby wirusowe, jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Niewyleczona grypa, szczególnie w przypadku osób z osłabiona odpornością, może spowodować bardzo poważne komplikacje pogrypowe, które niejednokrotnie kończą się nawet śmiercią.

W Polsce sezon grypowy trwa od września do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem.

W województwie podlaskim w październiku 2017r. zgłoszono 7657 zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę (współczynnik zapadalności dziennej wynosił 21 przypadków na 100 000 mieszkańców), w tym 3483 zachorowania dzieci do 14 roku życia.

Liczba podejrzeń i zachorowań na grypę w województwie podlaskim

            Przedział wiekowy    
Miesiąc

2017

0 – 4 5 – 14 15 – 64 65 + Suma
styczeń 5324 7076 15301 4042 31743
luty 4833 5147 11987 3092 25059
marzec 3124 3066 6050 1183 13423
kwiecień 1671 1342 2610 541 6164
maj 1561 1238 2571 494 5864
czerwiec 746 746 1271 210 3104
lipiec 722 438 961 154 2275
sierpień 442 255 622 88 1407
Sezon grypowy 2017/2018
wrzesień                   1756 1069 2372 355 5552
październik               2008 1475 3388 786 7657

 

W październiku 2017r. najwyższy współczynnik zapadalności dziennej na 100 000 mieszkańców odnotowano w powiatach: bielskim ? 79, sokólskim ? 49, augustowskim ? 43, białostockim ? 23, i zambrowskim ? 20.

Zachorowania oraz podejrzenia zachorowań na grypę w powiatach województwa podlaskiego w sezonie grypowym

  październik 2016r.                              październik 2017r.
Powiat Liczba przypadków Liczba zachorowań Liczba Liczba zachorowań na dzień na 100 tys.
na dzień na 100 tys. przypadków
augustowski 477 26 792 43
białostocki 4864 35 3191 23
bielski 48 3 1381 79
grajewski 291 20 221 15
hajnowski 0 0 0 0
kolneński 22 2 0 0
łomżyński 1290 36 471 13
moniecki 73 6 25 2
sejneński 0 0 43 7
siemiatycki 0 0 23 2
sokólski 264 12 1047 49
suwalski 75 2 29 1
wysokomazowiecki 14 1 54 3
zambrowski              246 18 380 20
województwo          7664 21 7657 21

       

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie są szczepienia. Nigdy nie jest za późno, żeby się zaszczepić. Najlepiej jest przyjąć szczepionkę we wrześniu lub październiku, dzięki czemu będziemy chronieni w całym okresie wzmożonych zachorowań, należy jednak podkreślić, że w późniejszym okresie sezonu nadal warto się szczepić, także wtedy gdy grypę się już przechorowało. Szczepionki zawierają antygeny 4 lub 3 szczepów wirusa i chronią przed zachorowaniem. Same szczepionki, wbrew obawom, nie powodują zachorowania, ponieważ nie zawierają wirusa, a jedynie jego wyselekcjonowane fragmenty.

Szczepienie przeciw grypie rekomendowane jest m. in.:

 • osobom powyżej 55 lat,
 • osobom przewlekle chorym,
 • osobom w stanach obniżonej odporności, ? osobom po transplantacji narządów.

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

                                                                                               Państwowy Powiatowy

                                                                                               Inspektor Sanitarny w Hajnówce

                                                                                               Irena Dymińska