• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Grzegorz Tomaszuk, dyrektor szpitala nagrodzony

Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ w Hajnówce otrzymał honorową nagrodę Burmistrza Miasta Hajnówka  QUERCUS 2018 za zasługi na rzecz Hajnówki. Od 18 lat pełni on funkcję dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Szpital od wielu lat znajduje się w pierwszej trójce najlepszych szpitali Województwa Podlaskiego oraz w pierwszej setce Rankingu Szpitali. W zakładzie funkcjonuje obecnie 16 oddziałów oraz 28 poradni specjalistycznych. Jak podkreślił Jerzy Sirak, burmistrz Hajnówki, dzięki umiejętnościom menadżerskim dyrektora placówka stale jest modernizowana i rozbudowywana, podejmowane są wysiłki na rzecz udoskonalenia oferty medycznej. Z sukcesem pozyskiwane są fundusze unijne. Tylko w tym roku będą przeprowadzane inwestycje o łącznej wartości ponad 16 mln zł, w tym ok. 12 mln pozyskanych zostało ze środków unijnych.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w piątek (26 stycznia) w Hajnowskim Domu Kultury. Zgromadziła liczne grono przedstawicieli lokalnych samorządów, przedsiębiorców, duchownych, ludzi kultury i nauki. Nagroda jest lokalnym wyróżnieniem i przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym, organizacjom oraz innym podmiotom w celu docenienia ich zasług na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka, w szczególności za działalność gospodarczą, społeczną, charytatywną, kulturalną, oświatową, naukową, sportową. W tym roku QUERCUSY otrzymali: św. pamięci ks. Leonid Szeszko, ks. kan. mgr Józef Piotr Poskrobko, dr Tomasz Samojlik oraz dyrektor SPZOZ, Grzegorz Tomaszuk. W imieniu dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, nagrodę odebrała Eugenia Olszewska, zastępca dyrektora. Panu Grzegorzowi Tomaszukowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.