• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Hajnowski Szpital ponownie z certyfikatem

Minister Zdrowia po raz drugi przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce certyfikat akredytacyjny w zakresie leczenia szpitalnego. Jest on potwierdzeniem pozytywnej oceny pracy Szpitala.

Postępowanie akredytacyjne prowadzone jest na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia. Akredytacji udziela Minister Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej. W skład Rady Akredytacyjnej wchodzą m.in. przedstawiciele Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Trzydniowy przegląd akredytacyjny odbył się w lutym tego roku, pod czujnym okiem doświadczonych wizytatorów doskonale znających specyfikę pracy placówek medycznych. Kluczowym założeniem procesu akredytacyjnego jest jakość i bezpieczeństwo pacjentów we wszystkich obszarach działalności szpitala. Dlatego też audytorzy odbyli spotkania w większości oddziałów SP ZOZ oraz w komórkach pomocniczych. Dokonali także bardzo szczegółowego przeglądu dokumentacji medycznej, dokumentów kadrowych oraz dokumentacji z zakresu zarządzania Szpitalem. W oparciu o pozytywną opinię Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia pod koniec czerwca Minister Zdrowia podjął decyzję o przedłużeniu posiadanego przez nas certyfikatu, na kolejne trzy lata.

– Certyfikat akredytacyjny dowodzi, że nasz personel dokłada nieprzerwanie wszelkich starań aby opieka nad pacjentami była coraz wyższej jakości. Przyznanie przez Ministra Zdrowia certyfikatu jest dla nas nagrodą za wytężoną pracę, a dla Pacjentów gwarantem jakości oferowanych usług ? mówi Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ w Hajnówce.

SP ZOZ w Hajnówce nieustannie podejmuje działania zmierzające do podniesienia jakości wykonywanych świadczeń, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjentów. Ponadto Zakład prowadzi wiele działań profilaktycznych, od lat bierze udział projektach finansowane ze środków unijnych. A prowadzone przez Zakład inwestycje uwzględniają potrzeby lokalnej społeczności.

– Pragnę podziękować całej Załodze Szpitala, gdyż to głownie ich ambicja, determinacja i zaangażowanie zapewniają sukcesy osiągane przez naszą Placówkę. ? dodaje dyrektor Grzegorz Tomaszuk.

certyfikat