• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Ważne komunikaty – zmiany organizacyjne

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Zakładu mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pacjentom i personelowi.

? Wstępna weryfikacja odbywa się w głównym holu Szpitala, gdzie nastąpi pomiar temperatury. Zostaną Państwo poproszeniu o wypełnienie krótkiej ankiety, którą należy podpisać.

? Przypominam o obowiązku dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala, a także konieczności zachowania dystansu ok. 1,5 m na korytarzach Szpitala jak i przed Szpitalem.

? Na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki.

Uwaga!

Personel szpitala kontaktuje się telefonicznie z pacjentem oczekującym w kolejce, informując o aktualnym terminie zaplanowanej wizyty w poradni. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do wyznaczonych terminów. Do poradni przyjmowani są wyłącznie pacjenci wcześniej zapisani na konkretną godzinę. Prosimy o przybycie najwcześniej 15 minut przed wyznaczoną godziną.

Rejestracja pacjentów na kolejną lub pierwszą wizytę do poradni specjalistycznych odbywa się  telefonicznie pod nr 85 682 91 70 lub 85 682 91 76, a także za pomocą aplikacji na stronie internetowej  ezdrowie.wrotapodlasia.pl

W przypadku gdy pacjent nie będzie zabezpieczony w maskę ochronną, personel obszaru segregacji odmówi mu możliwość wejścia na teren Szpitala.

Dziękujemy za wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zasad.

Wprowadzamy je wyłącznie dla bezpieczeństwa Państwa oraz personelu medycznego.

 

 

TELEPORADA

Przyjmowanie zgłoszeń i ustalenie terminu teleporady (dzień, godzina) odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z personelem rejestracji medycznej lub za pomocą e-rejestracji. Pracownik rejestracji medycznej po wstępnym rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej, wpisuje świadczenie zdrowotne do harmonogramu teleporad oraz informuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada. 

Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:

 • zasłonić usta i nos maseczką
 • odkazić ręce
 • mieć zmierzoną temperaturę.

Zasady:

? teleporada realizowana jest telefonicznie;

? termin (dzień i przybliżona godzina) ustalany jest w rejestracji przychodni zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych poradni;

? w ustalonym terminie personel kontaktuje się z pacjentem telefonicznie ? połączenie realizowane jest z numeru zastrzeżonego więc wymagana jest ze strony pacjenta możliwość odbioru takich połączeń;

? przed udzieleniem świadczenia następuje potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady tożsamości pacjenta

? teleporada skutkuje jej anulowaniem po podjęciu co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut;

? w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady lub pacjent nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, wtedy podczas rozmowy ustalany jest termin skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem;

? odbiór e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne następuje po przesłaniu informacji z kodami odbioru za pośrednictwem IKP (Internetowe Konto Pacjenta), SMS lub email zgodnego z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej, istnieje możliwość odbioru dokumentów w rejestracji przychodni; o tym jak założyć IKP pod linkiem https://spzozhajnowka.pl/zaloz-internetowe-konto-pacjenta/

? zlecenia na badania laboratoryjne, na wykonanie badań obrazowych (rtg, usg) są do odbioru w rejestracji przychodni.

ZLECENIA TESTÓW W KIERUNKU COVID-19

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia od września 2020r. lekarze POZ mogą zlecić wykonania testu molekularnego RT-PCR u osoby, u której podejrzewają lub rozpoznali zakażenie lub chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).  W myśl zapisów wskazaniem do zlecenia testu są następujące objawy: temperatura ciała powyżej 38 st. C, kaszel i duszności, a także utrata węchu lub smaku. Pobranie materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa obywa się w Mobilnym Punkcie Pobrań znajdującym się przy wejściu do Oddziału Obserwacyjno ? Zakaźnego. Punk Pobrań czynny jest od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 7.05 ? 9.20 oraz 16.45 ? 19.00. Z punktu można skorzystać wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Numer telefonu: 606 996 889. 

Na badanie zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL, przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego. Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.

Jeśli są już wyniki Twojego testu na obecność koronawirusa, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz jeden z czterech komunikatów:

 • negatywny ? wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2). To oznacza, że nie masz koronawirusa, zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny.
 • pozytywny ? wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2). Potwierdzono obecność koronawirusa, Ty i osoby, które miały z Tobą bliski kontakt, powinny zastosować się do zasad kwarantanny.
 • niediagnostyczny ? to oznacza, że próbka jest niezdatna do badania, należy pobrać kolejną próbkę od pacjenta i jak najszybciej przekazać do badania. 
 • nierozstrzygający ? to znaczy, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu, wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej od pacjenta po 24-48h.

ADMINISTRACJA

W przypadku jakichkolwiek spraw wymagających ich realizacji w administracji Szpitala prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny, za pomocą poczty e-mail  lub tradycyjnej. 

PRZED WIZYTĄ W SPZOZ

Każda osoba przed wizytą w placówkach SP ZOZ w Hajnówce powinna zmierzyć sobie temperaturę. Jeśli wynik pomiaru wyniesie 38 stopni C lub będzie wyższy, występują objawy, takie jak: kaszel, duszność oraz dana osoba znajduje się w grupie ryzyka (pobyt w okresie ostatnich 14 dni w rejonie aktywnej transmisji  koronawirusa SARS CoV-2 lub kontakt z osobą zakażoną), nie powinna przychodzić do SP ZOZ. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny z lekarzem rodzinnym lub z Powiatową Stancją Sanitarno – Epidemiologiczną w Hajnówce, tel. 604441454; 698068518; 604279575.

PLANOWE PRZYJĘCIA DO SZPITALA

W przypadku planowych przyjęć do szpitala, prosimy aby kontaktowali się Państwo bezpośrednio z personelem lekarskim poszczególnych oddziałów celem ustalenia terminów.  

ODWIEDZINY

Na terenie Szpitala  wprowadzony został zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych we wszystkich Oddziałach SP ZOZ do odwołania. Z dniem 2 czerwca 2020r. koordynatorzy/ kierownicy poszczególnych oddziałów zostali upoważnieni do dokonywania odstępstw w powyższym zakresie, zwracając szczególną uwagę na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w danym oddziale. Osoby odwiedzające poddane zostaną procesowi wstępnej segregacji. 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

W przypadku, gdy pacjent jest osobą niesamodzielną, w trakcie wizyty w poradni może asystować mu maksymalnie jedna osoba towarzysząca.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Przychodnia Rejonowa Nr 2 (budynek Szpitala) obecnie mieści się w części poz dla dzieci chorych, tel. do rejestracji 85 682 91 73. 

Apelujemy o ograniczenie liczby osób towarzyszących. W miarę możliwości pacjenci są proszeni o samodzielną wizytę w poradni.  

Jednocześnie apelujemy do Państwa aby wizyty w SPZOZ w Hajnówce ograniczyć wyłącznie do pilnych.  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją, lekarzem lub administracją.

Rejestracja do Pracowni Endoskopii dokonywana jest wyłącznie telefonicznie, tel. 85 682 92 73. Do rejestracji wymagane jest przekazanie danych ze skierowania.

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych.