• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Nowy chodnik przy Izbie Przyjęć

We wrześniu wykonaliśmy remont chodnika oraz parkingu przy wejściu do pawilonu, w którym mieści się Izba Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Zbyt słabe zagęszczenie gruntu spowodowało pękniecie i zapadanie nawierzchni asfaltowej. Sytuacja ta stwarzała zagrożenie dla naszych pacjentów, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych.
– Udało nam się wykonać remont dzięki wsparciu finansowemu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni ? mówi Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SPZOZ w Hajnówce.
Obecnie ułożona została nowa nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z betonu, co zagwarantuje większą trwałość chodnika i parkingu, a także zdecydowanie poprawi estetykę terenu. Koszt inwestycji wyniósł blisko 20 tys. zł., z czego 7 tys. zł dofinansowało PZU Życie.