• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Międzynarodowe Święto Pielęgniarek

Każdego roku pielęgniarki i położne  obchodzą swojej majowe święta: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki (12 maja) i Dzień Położnej (8 maja). Organizowane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych spotkania i konferencje są okazją do uhonorowania codziennej pracy na rzecz pacjenta, jak również wyrazem silnego poczucia wspólnoty zawodowej.

Hajnowskie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek zorganizowało w dniu 17 maja uroczystości wojewódzkie, podczas których wręczone zostały Honorowe Odznaki PTP zasłużonym członkom kół oraz osobom wspierającym województwa podlaskiego. Z Koła PTP przy SP ZOZ w Hajnówce, Centralna Komisja d.s. Odznaki Honorowej przy ZG PTP, przyznała w tym roku, Odznakę Honorową dyrektorowi SP ZOZ, Grzegorzowi Tomaszuk oraz przewodniczącej koła PTP, Małgorzacie Siemieniuk.  Podczas spotkania Dyrekcja SP ZOZ w Hajnówce, a także Starosta Hajnowski, Andrzej Skiepko z Burmistrzem Miasta Hajnówka, Jerzym Sirakiem uhonorowali pielęgniarki jubilatki. Po części oficjalnej, odbyła się część szkoleniowa, podczas której omówione zostały tematy dotyczący roli lidera w systemie opieki zdrowotnej oraz zasady etyki zawodowej.