• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach

Dotyczy drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów : Ford Faey Transit o nr rej BHA H349 i KIA K2700 o nr rej BHA E848

 1. W dniu 23.03.2017 roku ogłoszenie o II przetargu zostało zamieszczone na naszej stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, GOZ w Białowieży, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Narwi, Narewce, Przychodni Rejonowej nr 1 w Hajnówce i na dwóch tablicach ogłoszeń szpitala przy ul . Doc. Adama Dowgirda 9.
 2. Cena wywoławcza wynosiła :
  1. Samochodu Ford ? 2.000,00 zł netto + 23 % VAT
  2. Samochodu KIA ? 2.000,00 zł netto + 23% VAT
 3. Oferty złożyły następujące Firmy :
  1. AGERTECH Krystyna Jabłoński, Wojny-Izdebnik 1, 18-210 Szepietowo z ceną:

– Ford Transit – 2129,00 zł netto + 23 % VAT tj.: 2618,67 zł brutto

– Kia ? 2179,00 zł netto + 23 % VAT, tj.: 2680,17 zł brutto

 1. Firma Handlowo-Usługowa ITP. Jacek Dziankowski ul. Dworcowa 81/17,  10-437   Olsztyn z ceną:

               – Ford Transit ? 2447,97 zł netto + 23 % VAT, tj.: 3011,00 zł brutto

               – KIA –   2339,03 zł netto + 23 % VAT, tj.: 2877,00 zł brutto

 1. PHU ANDIX Andrzej Mirecki, ul. Szyszko-Bohusza 18, 30-251 Kraków z ceną :

               – Ford Transit ? 2060,00 zł netto + 23 % VAT, tj.: 2533,80 zł brutto

               – KIA ? 2439,02 zł netto + 23% VAT, tj.: 3000,00 zł brutto

 1. Postępowanie dotyczące sprzedaży samochodu FORD TRANSIT wygrała firma : Firma  Handlowo-Usługowa

       ITP Jacek Dziankowski ul. Dworcowa 81/17,  10-437 Olsztyn z ceną 3011,00 zł brutto

 1. Postepowanie dotyczące sprzedaży samochodu KIA K2700 wygrała firma: PHU ANDIX Andrzej Mirecki, ul. Szyszko-Bohusza 18, 30-251 Kraków z ceną 3000,00 zł brutto

 

 Z-ca Dyrektora  SPZOZ w Hajnówce