• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Otrzymaliśmy certyfikat „Szpital bez bólu”

Z radością informujemy Państwa, że hajnowski Szpital otrzymał certyfikat ?Szpitala bez bólu? i tym samym dołączył do grona szpitali, którym troska o komfort leczenia jest najważniejsza. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat, wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich i Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.
– Certyfikat to ważny sygnał dla pacjenta, że uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na wzrost satysfakcji leczenia ? mówi Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SP ZOZ w Hajnówce.
Certyfikat przyznawany jest placówkom w oparciu o określone kryteria, które musi spełnić cały zespół: lekarzy anestezjologów, lekarzy innych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek. Najważniejsze z nich to uczestnictwo personelu w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego, wprowadzenie procedury regularnej oceny nasilenia bólu pooperacyjnego, informowanie pacjenta o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu oraz monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych.
– Obecnie pacjenci Szpitala są monitorowani pod względem bólu. Co najmniej raz na dobę ocenia się ból u każdego chorego. Pacjent pooperacyjny oceniany jest 4 razy. Na każdą ocenę mówiącą o silnym bólu odczuwanym przez pacjenta reaguje lekarz ? informuje specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, dr n. med. Tomasz Musiuk, przewodniczący ds. oceny i leczenia bólu.
Proces ubiegania się o certyfikat rozpoczął się w grudniu 2016 roku, kiedy to wprowadzona została procedura monitorowania i leczenia bólu w SPZOZ w Hajnówce. Niecały rok później nasza placówka otrzymała certyfikat ?Szpital bez bólu?.
– Skuteczne wprowadzenie standardów przeciwbólowych jest zasługą zespołów lekarskiego i pielęgniarskiego, za co chciałbym im podziękować i pogratulować ? dodaje Grzegorz Tomaszuk, dyrektor placówki.
Kolejny projekt jakim chcieliby się zająć nasi specjaliści to certyfikat i standard postępowania dla pacjentów z bólem przewlekłym.