• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https:// https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: Termin składania ofert – do godz. 10:00 w dniu 24.06.2022r. Termin otwarcia ofert: 24.06.2022r., o godzinie 10:30, nastąpi bezpośrednio po upływie terminu ich składania, za pośrednictwem Systemu Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert. https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/345909/zakup-i-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-na-potrzeby-centralnej-sterylizacji-w-sp-zoz-w-hajnowce

5 czerwca – niedziela dla zdrowia W imieniu Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego SP ZOZ w Hajnówce serdecznie zaprasza na Festyn Zdrowia.Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę – 5 czerwca w godz. 14.00-20.00 przy Hajnowskim Domu KulturyZachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej oferty profilaktycznej.W programie m.in.: pomiar ciśnienia oraz cukru we krwi Continue Reading

Tytoń zagraża wielu zasobom Ziemi. Jego wpływ jest odczuwalny w sposób, który wykracza daleko poza skutki działania dymu uwalnianego do powietrza podczas spalania. Od początku do końca cykl życia tytoniu jest procesem powodującym zanieczyszczenie i niszczenie środowiska naturalnego oraz szkody zdrowotne u ludzi.

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów SP ZOZ w Hajnówce

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), a także art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn. zm.)