• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Pielęgniarki mają swoje święto

?Pielęgniarstwo to jeden z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych, ale również jeden z najpiękniejszych zawodów, w którym pielęgniarka spełnia swoje obowiązki wobec pacjenta, jego rodziny, innych pracowników służby zdrowia (?) To zawód wymagający odwagi, pogody ducha, radzenia sobie z przeciwnościami losu. Praca pielęgniarki jest ciężka w wykonywaniu. Wymaga od osoby sprawującej tą funkcję dużej siły fizycznej, psychicznej i często mocnych nerwów. Polega na ciągłym towarzyszeniu człowiekowi w jego cierpieniu, w doli i nie doli, przy narodzinach i umieraniu?

                                                                   Mirosława Karbowska, fragment referatu

       Majówka pielęgniarska, organizowana z okazji  Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej, stała się w naszym szpitalu coroczną tradycją. Jej organizatorem był hajnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a tegoroczną imprezę poprowadziła przewodnicząca koła PTP w Hajnówce, Mirosława Karpiuk.

23 maja okazał się okazją do spotkania koleżanek i kolegów jak również ludzi, którzy wspierają i współpracują z hajnowskim szpitalem. Byli wśród nich wicestarosta Andrzej Skiepko, burmistrz Jerzy Sirak oraz Anna German z Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem ?Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian ? kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia?. Pod tym samym tytułem swój referat wygłosiła Mirosława Karbowska. Majowa impreza była także osobistym świętem części pielęgniarek, gdyż w tym roku obchodzą one swój jubileusz pracy w zawodzie. Z tej okazji dyrektor SP ZOZ, Grzegorz Tomaszuk oraz przybyli goście wręczyli jubilatkom, kwiaty i upominki.
Nagrody z rąk dyrektora otrzymały również tegoroczne finalistki Ogólnopolskiego Konkursu ?Pielęgniarka Roku 2013?, Elżbieta Wakuluk i Walentyna Moroz.
Na koniec dyrektor Grzegorz Tomaszuk podziękował wszystkim pielęgniarkom za ich codzienny trud i zaangażowanie w pracę oraz ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.
– O tym jak dobrze wykonują panie swoje obowiązki, świadczą otrzymane przez szpital certyfikaty, oraz wysokie miejsca we wszystkich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu 'Pielęgniarka Roku? – powiedział podczas spotkania dyrektor SPZOZ, Grzegorz Tomaszuk.