• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Powiat Hajnowski na czwartym miejscu rankingu Najzdrowsze powiaty wg Dziennika Gazety Prawnej

Wg Dziennika Gazety Prawnej (Nr 48 z dnia 9.03.2017) w ogólnopolskim rankingu Najzdrowsze Powiaty, powiat hajnowski znalazł się w ścisłej czołówce, plasując się na czwartym miejscu na pięćdziesiąt sześć możliwych.

Przygotowując ranking zdrowia, dziennikarze Gazety Prawnej wzięli pod uwagę trzy kategorie:

 I kat. ? zaplecze medyczne (ocenie poddano m.in. wyposażenie medyczne, ilość programów profilaktycznych, wynik finansowy),

II kat. ? ocena zdrowia mieszkańców danego powiatu (ocenie poddano statystykę demograficzną danego regionu, w tym odsetek zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych)

III kat. ? dostępność do badań.

Powiat Hajnowski w każdej z trzech kategorii może pochwalić się sukcesami, stąd wysokie, czwarte miejsce w rankingu. Głównie dzięki hajnowskiemu szpitalowi. Dzięki intensywnej pracy, umiejętnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych i wsparciu samorządów, hajnowski SP ZOZ sukcesywnie poszerza ofertę świadczonych usług medycznych,  przekształcając się tym samym się w nowoczesny ośrodek. Do najważniejszych inwestycji, mających miejsce na przestrzeni ostatnich trzech lat należą m.in.  otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego (2014r. – obok nowych mebli, komputerów, zamrażarek, wirówek i lodówek laboratorium zostało wyposażone w najnowocześniejszy, specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób przenoszonych przez kleszcze ? więcej tutaj), otwarcie nowowyremontowych oddziałów rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej (2014r.), remont Oddziału Wewnętrznego i Pododdziału Rehabilitacji Kardiologicznej (2015r.). A od 2016r. przy SP ZOZ funkcjonuje Dzienny Dom Opieki Medycznej – to drugi taki ośrodek w województwie podlaskim. Jest jednym z 54 podmiotów, które otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia. Najważniejszym zadaniem Domu jest  rehabilitacja lecznicza przeznaczona dla osób niesamodzielnych, zwłaszcza po 65 r.ż. w celu przywrócenia sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Szeroki katalog usług, z których korzystają pacjenci: codziennej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wspiera podopiecznych Domu w rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.

Poza przedsięwzięciami o charakterze inwestycyjnym, SP ZOZ realizuje inicjatywy z zakresu promocji zdrowia. Placówka realizuje programy finansowane przez NFZ ? ?Program profilaktyki chorób układu krążenia?, ?Program profilaktyki raka szyjki macicy? i ?Program profilaktyki gruźlic?. Na tym nie koniec ? w 2016 r. szpital zainicjował  własny program ?Dbam o zdrowie?. Program skierowany  był do osób w wieku 55-60 lat objętych Podstawową Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce i  obejmował pakiet badań w kierunku tarczycy, schorzeń nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, gruczołu krokowego oraz narządów rodnych  (więcej tutaj). Zainteresowanie programem ze strony pacjentów sprawiło, że placówka rozważa organizację podobnych przedsięwzięć w przyszłości. Potwierdzeniem wszelkich pozytywnych zmian, jakie zachodzą w szpitalu jest jego wysoka lokata w prestiżowym rankingu ?Bezpieczny Szpital?, przygotowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i firmę doradczą Idea Trade. Od kilku lat hajnowski SP ZOZ zajmuje miejsce w Złotej Setce najlepszych szpitali w Polsce ? nie inaczej było w 2016r. (więcej o tym tutaj).

Także Starostwo Powiatowe w Hajnówce może pochwalić się sukcesami na polu promocji zdrowia. Powiat aktywnie propaguje ideę zdrowego trybu życia poprzez inicjowanie lub współorganizację przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców powiatu hajnowskiego w każdym przedziale wiekowym. W 2016 r. były to ?  organizacja konkursów skierowanych do młodzieży ?Czy palenie szkodzi? (kwiecień 2016), ?Olimpiada wiedzy o AIDS etap powiatowy? (kwiecień 2016) a także współorganizacja Olimpiady Promocji Zdrowego Trybu Życia PCK (grudzień 2016). Ponadto, w kwietniu 2016r. z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia w Liceum Ogólnokształcącym w Hajnówce odbyła się prelekcja pod hasłem ?Pokonaj Cukrzycę? dotykającą problemu cukrzycy oraz otyłości wśród młodzieży. W ramach tego młodzież wysłuchała  pouczającego wykładu lekarza diabetologa Małgorzaty Pietrzak Zakrzewskiej.  Z kolei w listopadzie 2016r. z inicjatywy starostwa w placówkach prowadzonych przez powiat hajnowski odbyły się pouczające prelekcje dotyczące profilaktyki raka piersi.  W trakcie pouczających wykładów Pani Katarzyny Maksimowicz z Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej  grupa ok. 130 uczniów zapoznała się z programami profilaktycznymi dotyczącymi raka piersi, sposobami leczenia i zasadami samobadania. Dodatkowo  dzięki fantomom do badania fizykalnego w kierunku raka piersi, zakupionym przez starostwo, każdy zainteresowany mógł teorię samodzielnego badania przetestować w praktyce. Starostwo planuje kontynuację działań w 2017 roku. Kontynuowana ma być także akcja ?Zdążyć przed cukrzycą?, organizowana co dwa lata ? ostatni raz w 2015 roku. W  ramach tego mieszkańcy wszystkich gmin powiatu  hajnowskiego mogli bezpłatnie się przebadać oraz wziąć udział w konsultacjach z lekarzem w kierunku rozpoznania cukrzycy.

Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz, stracisz życie ? pisał w słynnej komedii ?Dożywocie? Aleksander Fredro. Aforyzm ten ? choć wyrwany z żartobliwego kontekstu ? niesie ?na serio? ważne przesłanie. Bo zdrowie jest wartością najcenniejszą, umożliwiającą człowiekowi rozwój i godne życie. Stąd każda akcja, każda inwestycja w kierunku promocji zdrowia jest ?na wagę zdrowia?. Wysoka lokata w rankingu Najzdrowsze powiaty DGP stanowi potwierdzenie, że powiat hajnowski w zakresie ochrony i promocji zdrowia podażą we właściwym kierunku.

Katarzyna Miszczuk

źródło:http://powiat.hajnowka.pl