• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Praw pacjenta w praktyce zawodowej personelu medycznego

Zespół ds. etyki zaprasza wszystkich zainteresowanych Pracowników Zakładu na wykład Andrzeja Kurianowicza, radcy prawnego Kancelarii Prawa Medycznego i Gospodarczego

14 lutego 2019 r., godz. 11.00,

w sali konferencyjnej szpitala

Temat wykładu:

Praw pacjenta w praktyce zawodowej personelu medycznego

Tematy poruszane podczas szkolenia:

– prawa pacjenta z wyjaśnieniem zakresu uprawnień,

– odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem praw pacjenta

– zabezpieczenia przed konsekwencjami roszczeń pacjentów

Sylwetka wykładowcy:

Andrzej Kurianowicz ? radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego specjalizującej się m.in. w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony zdrowia; skutecznie reprezentuje świadczeniodawców oraz lekarzy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (w zakresie nakładanych przez NFZ kar umownych) oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i dyscyplinarnymi; członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku; dodatkowo zdany egzamin sędziowski; wykładowca Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, położne) oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Koszty szkolenia pokrywa : PWS Konstanta S.A.