• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Problematyka praw pacjenta – tematem konferencji powiatowej.

Aby poszerzyć wiedzę na temat praw i obowiązków pacjenta, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wspólnie z Zespołem ds. Etyki w SP ZOZ w Hajnówce, zorganizowało konferencję powiatową, która miała miejsce 28 listopada w hajnowskim szpitalu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z trzech powiatów: hajnowskiego, siemiatyckiego i bielskiego, personel medyczny niepublicznych ośrodków zdrowia z powiatu hajnowskiego, a także pracownicy naszego Zakładu.

Pracownicy Biura: Pani Lidia Smyk, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego, Pan Marek Cytacki, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Postępowań Wyjaśniających oraz Pan Mariusz Świder, Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Departamentu Postępowań Wyjaśniających, szczegółowo omówili wybrane aspekty wynikające z praw pacjenta, na przykład przymus bezpośredni, czy też prawo do informacji. Dodatkowo Pan Piotr Kononiuk, Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Hajnówce, przedstawił uczestnikom spotkania formę i cele działalności Centrum.