• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych. Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Rehabilitacja po COVID-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce informuje, iż od miesiąca maja w naszej placówce istnieje możliwość wzięcia udziału w rehabilitacji po COVID ? 19 w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym. Dzięki profesjonalnym i indywidualnym zabiegom fizjoterapeutycznym, osoby po chorobie mają możliwość poprawić  swoją  sprawności oddechową, zwiększyć wydolność wysiłkową i krążeniową, szybciej powrócić do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną.

Świadczenia rehabilitacji po COVID ? 19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym także POZ, po zakończonym leczeniu choroby COVID -19. Rozpoczęcie rehabilitacji powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od zakończenia leczenia, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z rehabilitacji tylko raz.  Czas trwania rehabilitacji wynosi od 2 do 6 tygodni.

W przypadku fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób po przebytym Covid-19  klinicznym kryterium do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów. W przypadku rehabilitacji stacjonarnej kryteriami są: powikłania lub następstwa po przebytym Covid-19 w zakresie układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, narządu ruchu lub spadek siły mięśniowej.

Osoby chętne do wzięcia udziału w rehabilitacji w naszym szpitalu, posiadające skierowanie i wykonane badania diagnostyczne prosimy o kontakt pod nr telefonu:

Rehabilitacja stacjonarna ? 85 682 92 98, 682 92 33

Fizjoterapia ? 85 682 91 46