• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Szpital przyjazny dziecku

Po raz kolejny hajnowski szpital pozytywnie przeszedł reocenę tytułu Szpital Przyjazny Dziecku. Na całym świecie otrzymują go szpitale i oddziały położnicze, które w odpowiedni sposób propagują karmienie piersią. Inicjatywa ta powstała głównie dzięki Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

W Polsce tytuł ?Szpitala przyjaznego dziecku? nadaje Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Został on powołany w 1992 r. przy współudziale Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Polskiego Komitetu UNICEF oraz Instytutu Matki i Dziecka. Jak podaje MZ obecnie w Polsce jest 90 szpitali odznaczonych tym tytułem. Szpitale starające się o uzyskanie tego tytułu przechodzą zazwyczaj roczny proces przygotowawczy, a następnie są poddawane ocenie. Najważniejsze warunki, które należy spełnić, aby uzyskać tytuł, sformułowane zostały w formie ?10 kroków do udanego karmienia piersią?. Zasady te dotyczą głównie postępowania personelu medycznego, nastawionego na edukację zdrowotną i uczenie pacjentek odpowiednich zachowań dotyczących karmienia.

Nasz personel medyczny z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z rooming in czyni wszelkie starania, aby utrzymać ten tytuł, stale przestrzegając standardów Szpitala Przyjaznego Dziecku i systematycznie doskonaląc formy opieki okołoporodowej. Zdobycie tytułu nie jest jednorazowym wysiłkiem. Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią i Komisji ds. Ocen, Monitoringu i Reocen prawo do dalszego używania tytułu przyznano na lata 2019 ? 2023. Po tym okresie, aby utrzymać tytuł hajnowski szpital będzie musiał poddać się kolejnej reocenie.