• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Teleporada – informacje dla Pacjentów POZ

Na podstawie rozporządzenia MZ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wprowadzone zostały zasady udzielania teleporady w przychodniach poz.

Teleporada udzielana w ramach POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

Przyjmowanie zgłoszeń i ustalenie terminu teleporady (dzień, godzina) odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z personelem rejestracji medycznej lub za pomocą e-rejestracji. Pracownik rejestracji medycznej po wstępnym rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej, wpisuje świadczenie zdrowotne do harmonogramu teleporad oraz informuje pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada. 

Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:

? zasłonić usta i nos maseczką

? odkazić ręce

? mieć zmierzoną temperaturę.

Zasady:

? teleporada realizowana jest telefonicznie;

? termin (dzień i przybliżona godzina) ustalany jest w rejestracji przychodni zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych poradni;

? w ustalonym terminie personel kontaktuje się z pacjentem telefonicznie ? połączenie realizowane jest z numeru zastrzeżonego więc wymagana jest ze strony pacjenta możliwość odbioru takich połączeń;

? przed udzieleniem świadczenia następuje potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady tożsamości pacjenta

? teleporada skutkuje jej anulowaniem po podjęciu co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut;

? w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, wtedy podczas rozmowy ustalany jest termin skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem;

? odbiór e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne następuje po przesłaniu informacji z kodami odbioru za pośrednictwem IKP (Internetowe Konto Pacjenta), SMS lub email zgodnego z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej, istnieje możliwość odbioru dokumentów w rejestracji przychodni; o tym jak założyć IKP pod linkiem https://spzozhajnowka.pl/zaloz-internetowe-konto-pacjenta/

? zlecenia na badania laboratoryjne, na wykonanie badań obrazowych (rtg, usg) są do odbioru w rejestracji przychodni.