• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

BEZPŁATNE BADANIA TK ? Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

 • Program ogłoszony został przez Ministerstwo Zdrowia, a jego realizatorem jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (IGiCHP)
  Bezpośrednim wykonawcą badań tomografii komputerowej  klatki piersiowej są Pracownie TK należące do TMS Diagnostyka:
  ? Pracownia TK nr 1 w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a (przy USK);
  tel.: 85 831 89 00
  ? Pracownia TK nr 3 w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (przy d. Szpitalu Zakaźnym);
  tel.: 85 744 70 20
  ? Pracownia TK nr 2 w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9 (przy Szpitalu Powiatowym);
  tel.: 85 684 20 11
  ? Pracownia TK nr 5 w Pabianicach, ul. Mariańska 5a (przy CM Pro-med);
  tel.: 42 291 60 00
  ? Pracownia TK nr 9 w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120a (przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w   Ostrołęce);
  tel.: 29 765 21 82, 29 765 21 92

Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w każdej z wymienionych pracowni.

 • Badania TK klatki piersiowej wykonywane w ramach programu są BEZPŁATNE dla pacjentów. Są to badania niskodawkowe, bez kontrastu, nie stanowią więc obciążenia dla organizmu pacjenta.
 • Pacjenci zapisywani są na badania telefonicznie lub osobiście w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu badań lub do dnia 16 grudnia 2016 roku. Dla badań z programu nie obowiązują limity oraz kolejki zapisów NFZ, więc terminy są bardzo krótkie.
 • Kryteria wzięcia udziału w programie:
  # ? zamieszkanie w wyspecyfikowanym poniżej powiecie, wiek 50-70 lat oraz palenie min. 1 paczki papierosów dziennie przez okres 20 lat (tzw. 20 paczkolat), lub
  # ? zamieszkanie w wyspecyfikowanym poniżej powiecie, niezależnie od wieku, ze spirometrycznym wskaźnikiem oddechowym, tzw. wskaźnikiem odsetkowym EVF1<70% wartości należnych.
  # ? przedstawienie oryginału prostego skierowania wg załączonego wzoru, wypełnionego i podpisanego przez dowolnego lekarza POZ lub przez lekarza dowolnej specjalizacji (również radiologa z w/w pracowni), lekarza z dowolnej przychodni lub prowadzącego praktykę prywatną, jak również podpisanego przez pacjenta. (tu link do wzoru skierowania)
  Lista powiatów objętych programem (tylko zamieszkali w tych powiatach !):
  ? powiaty w województwie podlaskim: augustowski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski;
  ? powiaty w województwie mazowieckim: miasto Ostrołęka na prawach powiatu (bez powiatu ostrołęckiego), ciechanowski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski;
  ? powiaty w województwie łódzkim: bełchatowski, brzeziński, łęczycki, opoczyński, pabianicki, piotrkowski (bez miasta Piotrków Trybunalski na prawach powiatu), tomaszowski.
 • Po wykonaniu badania pacjent otrzymuje płytkę CD z nagranymi na niej obrazami z badania TK.
 • Opisy badań wykonywane będą centralnie przez zespół lekarzy radiologów z IGiCHP. Opisy te zostaną przesłane do pacjenta oraz lekarza lub ośrodka kierującego na badanie. W przypadku wykrycia zmian, pacjent może zgłosić się na konsultacje bezpośrednio do IGiCHP.