• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej siedziby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi

W dniu 30 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie połączone z wyświeceniem nowo wyremontowanej  siedziby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narwi.

Realizacja przedsięwzięcia była o tyle istotna, że budynek GOZ wybudowany został ponad 40 lat temu i od momentu oddania go do użytku nie były przeprowadzane w nim kompleksowe prace remontowe.

W ramach zrealizowanych prac inwestycyjnych dokonana została min. naprawa elewacji budynku, wymiana nawierzchni chodników przy wejściu głównym do budynku, dostosowanie schodów zewnętrznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie ścian i sufitów w pomieszczeniach oraz wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej, co przyczyni się niewątpliwie do poprawy komfortu leczenia pacjentów korzystających z usług Ośrodka.

Szacunkowy koszt przeprowadzonych prac remontowych wyniósł 1 142 712 zł, dodatkowe  200 tys. zł przeznaczone zostało na zakup min. umeblowania medycznego i socjalnego, aparatów do mierzenia ciśnienia oraz lodówki do przechowywania szczepionek, przy czym inwestycja współfinansowana była ze środków przekazanych przez Gminę Narew oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Ponadto nasz wielokrotny darczyńca Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS przekazał na rzecz Ośrodka wsparcie rzeczowe w postaci dwóch wózków inwalidzkich, które z pewnością posłużą naszym pacjentom.

Uroczystość uświetnili swoim przybyciem przedstawiciele władz duchownych, samorządowych, w tym członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce, której posiedzenie zorganizowane w budynku Ośrodka poprzedziło uroczystość, oraz zaproszeni goście.

Siedziba Ośrodka została uroczyście poświęcona przez duchownych katolickich i prawosławnych.