• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus).  Określane jest potocznie jako żółtaczka pokarmowa.

Do zakażenia może dojść podczas:

 • bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną,
 • spożycia zakażonej żywności,
 • spożycia skażonej wody (także w formie kostek lodu),
 • umycia rąk w skażonej wodzie,
 • umycia produktów w skażonej wodzie,
 • kąpieli w skażonej wodzie.

Okres od zakażenia się do wystąpienia pierwszych objawów wynosi od 15 do 50 dni (średnio 30 dni).  Patogen wydalany jest z kałem, wirus znajduje się także we krwi i ślinie chorego, człowiek jest jego jedynym rezerwuarem.

WZW typu A występuje endemicznie na całym świecie, szczególnie na obszarach o złym stanie sanitarnym. Grupą ryzyka są osoby podróżujące do krajów o wysokiej lub średniej endemiczności zakażeń HAV. W zeszłym roku odnotowano w Polsce 35 przypadków zakażenia żółtaczką pokarmową, w tym roku do 15 października było ich aż 1909.

Zakażeniu sprzyja bliski kontakt z osobą zakażoną, dlatego choroba rozprzestrzenia się szczególnie łatwo w przedszkolach i szkołach. 

Najważniejszą ochroną przed zakażeniem wirusem HAV jest:

 • częste mycie rąk,
 • picie wody przegotowanej lub z butelki,
 • mycie produktów spożywczych w bieżącej wodzie,
 • szczepienia ochronne.

 
Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Hajnówce

Irena Dymińska