• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Władze miasta uczciły działalność doc. Adama Dowgirda

Z dniem 21 maja, zmienił się adres siedziby naszego Szpitala. Stało się tak za sprawą podjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy doc. Adama Dowgirda, przy której położona jest nasza nieruchomość.

W piątek (29 maja) odbyła się uroczystość związana z nadaniem nazwy drodze dojazdowej do naszego Zakładu, mająca na celu przypomnienie i uczczenie działalności doc. Dowgirda w naszym regionie. Wśród osób zaproszonych pojawili się: najbliższa rodzina doc. Dowgirda, syn Maciej Dowgird z żoną oraz Michał Dowgird z synem, a także osoby znające i współpracujące z docentem. Podczas uroczystości pani Alla Gryc, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce przedstawiła biogram doc. Adama Dowgirda, opierając go o bogatą dokumentację fotograficzną.
– Pani Alicja Olszewska zawsze wspominała, że jak doc. Dowgird zaczął operować, przestali umierać ludzie. Zdarzało się często, że pacjenci umierali na stole operacyjnym. Doktor Adam Dowgird nie miał takich przypadków ? opowiadała podczas uroczystości pani Alla Gryc ? Doktor Sierko mówił, że był wielkim patriotom, był perfekcjonistom, wyjątkowym człowiekiem. Nie zabiegał o uwarunkowania materialne, umiał tak ułożyć życie by służyć Polsce i nic, ani też nikogo nie narażając na szkody.
To nie jedyne wspomnienia o docencie Dowgirdzie, jakie mogli usłyszeć zaproszeni goście. Prof. Jan Stasiewicz, z Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku stwierdził, że okres w którym doc. Dwogird był dyrektorem wojewódzkiego szpitala, był najważniejszy i najbardziej rozwijającym się okresem dla szpitala. Stanisław Kostera, były naczelnik miasta Hajnówka, z dumą opowiadał o bliźnie na swym ciele, po skalpelu doktora Dowgirda oraz o ogromnej sympatii hajnowian wobec doktora.
– Pamiętam jak doktor Dowgird przybył do naszego szpitala w Hajnówce. Był przystojny, miły, niezwykle kulturalny, ale też ogromnie wymagający. W szpitalu był ład i porządek. Każdy wykonywał swoją pracę sumiennie. Każda operacja chirurgiczna była wykonywana przez pana doktora ? wspominała pielęgniarka z hajnowskiego szpitala, pani Irena Pskrobko.
Pani Nadzieja Kicel, również pielęgniarka z hajnowskiego szpitala, podkreśliła że docent był dobrym nauczycielem, umiejącym docenić każdego, a także dobrym i sprawiedliwym gospodarzem szpitala o wielkich zdolnościach organizacyjnych.
Uroczystość zwieńczyło przecięcie wstęgi, oraz poświęcenie drogi przez przedstawicieli kościołów: katolickiego i prawosławnego w Hajnówce.

Doc. Adam Dowgird (13.11.1913 -27.05.1994 r.) był lekarzem chirurgiem, nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń lekarzy. Adam Dowgird urodził się 13 listopada 1913 r. w majątku Dowgirdowo powiatu Rosienie na Litwie. Był wychowankiem Polskiego Gimnazjum w Poniewieżu, które ukończył w 1931 r. Następnie podjął studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym na Uniwersytecie w Kownie, a w 1932 roku został studentem medycyny. Podczas studiów stanął na czele „Zjednoczenia Polaków Studentów Uniwersytetu Witolda Wielkiego”, udzielał się też w Polskim Klubie Sportowym ?Sparta?. Po uzyskaniu dyplomu doktora medycyny w 1938 roku praktykował w Kownie, a po 1940 roku został chirurgiem w Wilnie. W czasie II wojny światowej członek AK i komendant jej kowieńskiego podokręgu. W roku 1944 w stopniu podporucznika wstąpił do Wojska Polskiego, obejmując stanowisko lekarza w 4 Zapasowym Pułku Piechoty. W 1946 r. przebywał w Kleszczelach w Szpitalu Polowym, skąd dojeżdżał do Hajnówki wykonywać operacje. W 1947 r. Antoni Jędruszek, ówczesny dyrektor szpitala mieszczącego się obok Tartaku, zainicjował budowę nowego szpitala w okolicy cmentarza katolickiego, w miejscu baraku zbudowanego przez Rosjan w 1940 r. Gminna Rada Narodowa na posiedzeniu w dn. 11 maja 1947 r. postanowiła udać się do ministra zdrowia w sprawie budowy szpitala i skierowania do Hajnówki Adama Dowgirda. Już jako dyrektor szpitala A. Dowgird pojechał do starostwa w Bielsku Podlaskim i dzięki uporowi uzyskał 4 mln zł, które pokwitował na kawałku papieru a pieniądze przywiózł, jak twierdził, w worku pod pachą. Zbudowano drewniany szpital, który zdaniem władz wojewódzkich stanowił pułapkę dla chorych, a przetrwał około 45 lat. W 1953 roku doc. Dowgird powrócił do Białegostoku, gdzie objął stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego. (oprac. R. Pater)