• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Wywóz i utylizacja odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych

 

                                                                                                        Hajnówka, dnia 12.06.2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

Znak sprawy: 2015/4.8/OK/01

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia ofert na:

Wywóz i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w SP ZOZ w Hajnówce, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

1.Opis przedmiotu zamówienia.

PAKIET I

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17 – 200 Hajnówka zlokalizowanych w :

 

LP Nazwa jednostki organizacyjnej Gmina, miejscowość Ulica, numer budynku
1 Zespół   budynków szpitalnych Hajnówka Doc. Adama Dowgirda 9
2 Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Hajnówka 11 Listopada 20
3 Przychodnia Rejonowa Nr 1 Hajnówka Piłsudskiego 10
4 GOZ Białowieża Białowieża Puszczańska 2
5 GOZ Narew Narew Kościelna 4
6 GOZ Narewka Narewka Kolejowa 1

 

w ilości około 1685m3 rocznie.

 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lokalizacja 1 Zespół budynków szpitalnych – Hajnówka ul. Doc. Adama Dowgirda 9 .

 

Pozycja 1.   200301 – niesegregowane odpady komunalne

Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika.

Odbiór po zapełnieniu pojemnika (średnio co 5 dni) po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 2.   200101 ? papier i tektura

Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych.

Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 3.   200108 ? odpady kuchenne ulegające biodegradacji

Podstawienie kontenera o pojemności 1,1 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 4.   150101 ? opakowania z papieru i tektury

Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych.

Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 5. 150106 ? zmieszane odpady opakowaniowe

Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) każdy miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po napełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu, gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski – odpady medyczne).

Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 6.   150107 ? opakowania inne ze szkła

Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski- odpady medyczne).

Odbiór dwa razy w tygodniu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 7.   180104 ? odpady medyczne nieposiadające właściwości niebezpiecznych

Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika.

Odbiór po zapełnieniu pojemnika (średnio co 3-4 dni) po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Lokalizacja 2

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy – Hajnówka ul. 11 listopada 20.

 

Pozycja 1.   200301 – niesegregowane odpady komunalne

Podstawienie 1 pojemnika 1,1 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika.

Odbiór dwa razy w miesiącu   po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 2.   150101 ? opakowania z papieru i tektury

Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych.

Odbiór dwa razy w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 3. 150106 ? zmieszane odpady opakowaniowe

Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) każdy miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po napełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu, gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski – odpady medyczne).

Odbiór dwa razy w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 4.   150107 ? opakowania inne ze szkła

Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski- odpady medyczne).

Odbiór dwa razy w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Lokalizacja 3 Przychodnia Rejonowa Nr 1 – Hajnówka ul. Piłsudskiego 10.

 

Pozycja 1.   200301 – niesegregowane odpady komunalne

Podstawienie 1 pojemnika KP7 o pojemności 7,0 m3 w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika.

Odbiór dwa razy w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 2.   150101 ? opakowania z papieru i tektury

Podstawianie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10%) w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych.

Odbiór dwa razy w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 3. 150106 ? zmieszane odpady opakowaniowe

Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) każdy miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów i ich odbiór po napełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu, gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski – odpady medyczne). Odbiór dwa razy w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pozycja 4.   150107 ? opakowania inne ze szkła

Podstawienie 1 pojemnika o pojemności 1,1 m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i ich odbiór po zapełnieniu pojemnika. Pojemnik ma umożliwić selektywną zbiórkę pojedynczego odpadu gromadzonego wcześniej w workach foliowych 120 l w kolorze wskazanym przez Wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski- odpady medyczne). Odbiór dwa razy w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Lokalizacja 4 Gminny Osrodek Zdrowia w Białowieży ul. Puszczańska 2.

 

Pozycja 1.   200301 – niesegregowane odpady komunalne

Podstawienie 1 o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Lokalizacja 5 Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi ul. Koscielna 4.

Pozycja 1.   200301 – niesegregowane odpady komunalne

Podstawienie 1 o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Lokalizacja 6 Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce ul. Kolejowa 1.

Pozycja 1.   200301 – niesegregowane odpady komunalne

Podstawienie 1 o pojemności 1,1m3 (+/- 10 %) w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów i odbiór raz w miesiącu lub po zapełnieniu pojemnika po telefonicznym zgłoszeniu.

 

Pakiet II

Pozycja 1.   15 01 10* ? opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Odbiór raz w miesiącu po telefonicznym zgłoszeniu.

Odpad gromadzony w kontenerze i w workach foliowych w kolorze wskazanym przez wykonawcę (z wyłączeniem kolorów: czerwony, żółty, niebieski- odpady medyczne).

 

PAKIET III

Pozycja 1.   19 09 05 – nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

Odpad zgromadzony w workach foliowych i metalowych beczkach, odbiór w uzgodnionym terminie.

 

1.3. Wykonawca oświadcza, iż posiada zezwolenie właściwego organu do świadczenia usług w zakresie objętym przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4. Formularz cenowy określa szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia ? załącznik nr 3 do SIWZ.

1.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.

2.1.Płatność zostanie dokonana przelewem w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

2.2. Za dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

3.1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

3.2. Usługa będzie realizowana w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne:

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /t.j. Dz.U.2013.1232 z późn. zm./.

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach /t.j. Dz.U.2013.21 z późn. zm./.

3.3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

3.4.Wykonawca będzie realizował umowę na podstawie bieżących ustaleń z Zamawiającym, na podstawie zgłoszenia Zamawiającego. Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie pisemnej, faksem na nr ????? lub mailem na adres ???????????.. Wykonawca umożliwi składanie zgłoszeń w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od ?.. do ?.. .

 • Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów z miejsca ich tymczasowego składowania w terminie 1 dzień roboczy od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.4.
 • Wykonanie usługi Zamawiający każdorazowo potwierdza w ?Karcie pracy? wystawianej przez Wykonawcę.
 • Karta pracy zawiera informacje potrzebne do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy (w szczególności: datę wykonania usługi, ilość i wielkość opróżnionych pojemników na odpady).
 • Wraz z odbiorem odpadów od Zamawiającego Wykonawca staje się ich posiadaczem i przejmuje wszelką odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami, zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 21, z późń. zm.).

 

 1. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty.

4.1.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

4.2.Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godziny 1200. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

?Wywóz i utylizację odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych oraz specjalnych wytwarzanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce?

Nie otwierać przed 22 czerwca 2015 r., godz. 1210?

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 czerwca 2015 r., o godz. 1210, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 125 – Administracja.

 

 1. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

6.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości, związanych z SIWZ lub sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faksem pod numer 85/6842679, bądź pisemnie pod adres: 17-200 Hajnówka ul. Doc. Adama Dowgirda 9.

6.2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem i SIWZ nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert Treść wyjaśnienia zostanie, bez wskazania źródła zapytania, ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego.

7.Wykaz wymaganych od Wykonawcy dokumentów

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. wypełniony formularz ofertowy ? zał. nr 1,
 2. wypełniony i zaparafowany projekt umowy ? zał. nr 2,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. Wykonawca przedłoży zezwolenia lub zezwolenie (decyzję) właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21),
 5. złożyć aktualne pozwolenie na odbiór odpadów.

 

Wszystkie decyzje i zezwolenia musi posiadać Wykonawca nawet jeżeli część zamówienia będzie realizował podwykonawca, z wyłączeniem sytuacji gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.).

 

 1. pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia zawartego w załączniku nr 1

 1. Wybór oferty

9.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:

CENA   –   100 %,

Oceny będą dokonywane w następujący sposób :

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa =       wartości brutto oferty badanej           x 100 x 100%

9.2.Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

9.3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

         w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi, w sposób określony w pkt 8 SIWZ, o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający zawrze ponadto informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na swojej stronie internetowej.

10.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

10.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie w celu podpisania umowy. Nie stawienie się umocowanego do podpisania umowy przedstawiciela Wykonawcy we wskazanym terminie traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy i skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w kodeksie cywilnym.

 1. Możliwości dokonywania zmian postanowień przyszłej umowy:

11.1 Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w pkt 1- 4:

1) Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie zgodnie z warunkami SIWZ wyłącznie na skutek:

 1. a) zaistnienia możliwości obniżenia cen (zmiany korzystne dla Zamawiającego ? promocje, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy),
 2. b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, od dnia wejścia jej w życie, przy czym zmianie uległyby wyłącznie kwoty jednostkowe brutto, w takim przypadku kwoty netto produktu będącego przedmiotem umowy nie uległyby zmianie.
 3. c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 4. d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

– jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówieniu przez Wykonawcę co wykaże on bezspornie w swoim wniosku do Zamawiającego.

2) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy w tym zmiany adresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmian podmiotowych.

3) W przypadku niewyczerpania ogólnej ilości przedmiotu umowy w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego o czas określony, nie dłuższy jednak niż kolejne 3 miesiące.

4) W przypadku zmiany polegającej na zamianie jeszcze niewykorzystanej ilości metrów sześciennych w poszczególnych pozycjach Pakietu , przewidzianych niniejszą umową, na inną pozycję z tej umowy, która została już wykorzystana, z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie może ulec zmianie. Zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.[1]

11.2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 ? Formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 2 ? Projekt umowy,
 3. Załącznik nr 3 ? Formularz cenowy

Załączniki stanowią integralną część oferty.

 

 

                                                                       Zatwierdził Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

                                                                                              Grzegorz Tomaszuk