• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa pościeli szpitalnej

ZMIANA TERMINU: termin składania ofert 04.01.2018 r., godz. 10.00.

 

Znak sprawy 2017/ 4.8./DP                                                                 Hajnówka, 12.12.2017r.

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Hajnówce                                         

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

e-mail: spzoz@onet.eu

nr fax: (85) 684-26-79

 

Zaproszenie do składania ofert.

 Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych,  których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro netto.

                   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pościeli szpitalnej wg  załączonego formularza asortymentowo-cenowego.

 

Ofertę prosimy przesłać  do  dnia 19.12.2017r. (wtorek) do godz. 10.00

fax. 85-684 26 79     lub   e-mail:  spzoz@onet.eu 

lub sekretariat SPZOZ w Hajnówce  ul. Doc. Dowgirda 9  17-200 Hajnówka

Sposób przygotowania oferty:

       Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu asortymentowo-cenowym.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Rokita tel. 85 682 92 42

 

W załączeniu:

Formularz asortymentowo-cenowy.

             

                                                                        Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce

                                                                                                      Grzegorz Tomaszuk