• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zapraszamy na szczepienia przeciw grypie

Od września trwa sezon szczepień przeciwgrypowych. Zachęcamy do ich wykonywania aby uniknąć jej ciężkich powikłań (zapalenie płuc, mięśnia sercowego czy opon mózgowo-rdzeniowych).

Szczepienia wykonywane są w gabinetach zabiegowych Przychodni Rejonowej Nr 1 w godz. 8.00 ? 18.00 i Przychodni Rejonowej Nr 2 w godz. 8.00 ? 15.35 oraz gabinetach szczepień Gminnych Ośrodków Zdrowia w godz. 8.00 ? 15.35. Koszt jednostkowy szczepienia wraz iniekcją wynosi 30zł.

Zakłady pracy oraz instytucje zainteresowane grupowym szczepieniem swoich pracowników prosimy o sporządzenie stosownych wykazów (z podaniem imienia, nazwiska pracownika, numerem PESEL oraz adresu zamieszkania) i przekazanie do najbliższego punktu szczepień. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 85 682 91 73 (pielęgniarka koordynująca program szczepień).