• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zatrudnimy lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem szkoleń specjalizacyjnych

W związku z planowanym rozpoczęciem w najbliższym czasie kolejnego  postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie szkoleń specjalizacyjnych w poszczególnych dziedzinach medycyny Dyrekcja SP ZOZ w Hajnówce informuje, iż jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem lekarzy, którzy zakwalifikowani zostaną do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury bądź też w trybie pozarezydenckim i chcieliby rozpocząć realizowanie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu:

 • chorób zakaźnych
 • rehabilitacji medycznej
 • chorób wewnętrznych
 • medycyny rodzinnej
 • medycyny ratunkowej
 • psychiatrii
 • pediatrii  

w oparciu o funkcjonujące w strukturze naszej placówki oddziały szpitalne i poradnie, które na dzień dzisiejszy posiadają niewykorzystane miejsca szkoleniowe.

Ponadto gotowi jesteśmy na zatrudnienie lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem specjalizacji w trybie pozarezydenckim w dziedzinie chorób płuc poza strukturami hajnowskiego Szpitala.  

         Oferujemy Państwu satysfakcjonującą pracę, z możliwością przyznania dodatku motywacyjnego oraz uzyskania wsparcia finansowego w zakresie pokrywania kosztów realizowanej specjalizacji, w atmosferze sprzyjającej rozwojowi umiejętności oraz urzeczywistnieniu zawodowych ambicji.  

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy:     

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Doc. Adama Dowgirda 9
17 ? 200 Hajnówka
woj. podlaskie 
tel. 85 682 92 02
e ? mail: spzoz@hajnowka.pl