• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Żołnierze pomagają szpitalowi

Od soboty żołnierze 14 Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce z Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomagają personelowi hajnowskiego szpitala.

Do ich zadań należy mierzenie temperatury, wstępny triaż, kierowanie ruchem pacjentów, pobieranie wymazów w mobilnym punkcie pobrań. Ponadto mundurowi pomagają na oddziałach szpitalnych, np. w transporcie pacjentów. Dodatkowo żołnierze 18 Pułku Rozpoznawczego pomagają w całodobowym monitorowaniu liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19, a także w rejestrowaniu pacjentów skierowanych do punktu pobrań przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.

– Sytuacja epidemiczna w naszym regionie, podobnie jak w całym kraju, rozwija się dynamicznie i nie omija pracowników służby zdrowia. Z dnia na dzień dowiadujemy się o kolejnej kwarantannie, bądź izolacji, której musi poddać się ktoś z personelu, a także o kolejnych zwolnieniach, co bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie szpitala. Dlatego tak ważne i cenne jest każde otrzymane wsparcie. Wśród żołnierzy oddelegowanych do naszej placówki widać ogromne zaangażowanie, za co jesteśmy wdzięczni ? stwierdza zastępca dyrektora ds. lecznictwa, dr n. med. Tomasz Musiuk.